تبلیغات
بومی ماندن و جهانی شدن

بومی ماندن و جهانی شدن
تفکر برای تفکر 
قالب وبلاگ
نویسندگان
استخاره با قران
استخاره آنلاین با قرآن کریم

قال روزانه
فال امروز


رویکرد تحلیلی

الف) مبانی روانشناختی : برخی روانشناسان بر این اعتقاد بودند که انسان هنگام مواجه شدن با پدیده ها، نخست به جزئیات سازنده ی هر پدیده توجه می کند و سپس با ترکیب آن جزئیات به ماهیت کل پدیده پی می برد و از آن شناخت نسبی یا کافی پیدا می­کند؛ بنابر اعتقاد این افراد، یادگیری مطالب نیز از یادگیری اجزا شروع شده، به یادگیری کل ختم می گردد. بر این اساس، بسیاری معتقد شدند که در آموزش مهارت خواندن و نوشتن پایه نیز باید نخست صورتهای جزئی را آموزش داد و سپس اندک اندک با ترکیب این صورتها، به آموزش صورتهای کل پرداخت تا در نهایت، فراگیران به مهارت خواندن دست یابند. رویکرد پیشنهادی این افراد «رویکرد تحلیلی» نام دارد که آن را «جزء به کل» نیز   می نامند.

رویکرد کلی

الف) مبانی روانشناختی : برخلاف نظریه پردازان رویکرد تحلیلی، گروهی از صاحبنظران علم روانشناسی و در رأس همه آنان پیروان مکتب گشتالت معتقدند انسان هنگام برخورد با پدیده ها نخست به کل پدیده توجه می کند و سپس اندک اندک به اجزای سازنده آن پی می برد. مثلاً هنگامی که ما با یک دوچرخه رو به رو می شویم نخست کل آن را در نظر می آوریم و سپس به تک تک اجزای سازنده ی آن توجه می کنیم. به نظر این افراد، در برنامه های یاددهی- یادگیری نیز باید نخست صورتهای کل را به فراگیران بیاموزیم و سپس با تجزیه صورتهای کل به اجزای سازنده ی آنها شناخت افراد از ماهیت پدیده ها را کامل سازیم. رویکرد مبتنی بر این نظریه را از «کل به جزء» می نامند.

ب) مبانی زبانشناختی : برخی از کارشناسان امر آموزش خواندن و نوشتن پایه با تأثیر پذیری از نظریات فوق، بر این اعتقادند که در هنگام آموزش خواندن و نوشتن نیز باید برنامه آموزشی را از یاددهی صورتهای کل زبان شروع کنیم و سپس با تجزیه آنها به واحدهای کوچکتر امر آموزش را ادامه دهیم. اما همانند طرفداران «رویکرد تحلیلی» بین طرفداران «رویکرد کلی» نیز در مورد واحدهای سازنده زبان اتفاق نظر وجود ندارد.

رویکرد ترکیبی

همان طور که از عنوان روشهای ترکیبی مستفاد می شود این روشها ترکیبی هستند از اصول و فرضیاتی که روشهای دیگر بتنهایی بر هر کدام از آنها تکیه دارند. یعنی اینکه می توان با استفاده از اصول، راهها و مراحل روشهای مختلف روشی جدید ابداع کرد که تمام محاسن دو یا چند روش دیگر را داشته و از معایب هر کدام از آنها به دور باشد. به این لحاظ می توان با ترکیب دو یا چند روش از روشهای آموزش خواندن ، یک روش جدید ترکیبی ساخت. اما آن چیزی که در حال حاضر میان کارشناسان ایرانی مطرح می باشد و به نام روشهای ترکیبی شناخته شده است روشهایی هستند که با «ترکیبی از اصول یک یا چند روش از روشهای تحلیلی با یک یا چند روش از روش های کلی» ساخته می شوند. پس در واقع روشهای مورد اشاره را باید روشهای ترکیبی «کلی- تحلیلی» نامید.

رویکرد تجربه زبانی

در این رویکرد هر چهار مهارت زبانی، یعنی صحبت کردن و گوش دادن و خواندن و نوشتن، درفرایند آموزش خواندن و نوشتن به کارگرفته می شوند. تقریباً می توان گفت این رویکرد تنها رویکردی است که بیش از همه خواندن را با دیگر مهارتهای زبانی ارتباط می دهد؛ به این ترتیب که خواندن را در ارتباط با گوش دادن، صحبت کردن و برداشتن به صورت «واحدی از تجربه زبانی شاگرد» می داند.

رویکرد چند حسی

 الف) مبانی روانشناختی : هنگامی که از آموزش مهارتهای خواندن صحبت به میان می آید معمولاض نظرها به استفاده از سه قوه ی شنوایی، گویایی و بینایی معطوف می گردد. اما برخی دانشمندان علوم تربیتی و روانشناسی بر این باورند که می توان علاوه بر قوای سه گانه فوق از حس لامسه یا بساوایی نیز در آموزش خواندن بهره گرفت. حتی برخی از آنان اعتقاد دارند که رشد قوای حرکتی و لامسه زیربنای رشد مهارتهای زبانی را تشکیل می دهد و چنانچه فراگیران به دلایل مختلف نتوانند مهارتهای حرکتی لازم را کسب کنند، احتمالاً در یادگیری مهارتهای ذهنی از جمله دو مهارت خواندن و نوشتن با مشکلات جدی ای رو به رو خواهند شد.

رویکرد زبانشناختی

رویکرد زبانشناختی که از جدیدترین رویکردهای آموزش خواندن و نوشتن به شمار می آید مبتنی بر اصول و یافته های «علم زبانشناسی» است. به طور خلاصه می توان گفت که این رویکرد بر اصول زیر بنیان گذاشته شده است.

1- جمله اساسی ترین و مهمترین واحد زبانی است بنابراین آموزش از طریق جمله باید شروع شود .

2- در این رویکرد از دو خصوصیت مهم زبان «جانشینی و هم نشینی به مقدار زیاد استفاده می شود.

3- به علت عدم وجود رابطه ی یک به یک و منظم بین حرف آوا باید از حروفی شروع کرد رابطه ی مذکور را دارند.

رویکرد الفبای اصلاح شده

همان طور که در بخشهای قبلی کتاب گفته شد، هیچ زبانی در دنیای کنونی وجود ندارد که بین آواهای آن و نشانه های حرفی نظام نوشتاری اش رابطه ای کاملاً یک به یک و متناظر برقرار باشد. در تمام زبانها، از جمله زبانهای انگلیسی، عربی، فرانسه و ... در این زمینه اشکالات متعددی مشاهده می شود که ما این اشکالات را در زبان فارسی که زبان رسمی و آموزش ایران است نیز ملاحظه می کنیم این اشکالات، هم دانش آموزان و هم معلمان را در امر یادگیری و آموزش مهارتهای خواندن و نوشتن (بویژه املا) دچار مشکلات جدی می کند؛ با توجه به این مطالب، برخی بر آن شده اند که برای حل مسأله راه حل یا راه حلهایی ارائه کنند که همه آنها را می توان در سه گروه زیر دسته بندی کرد.

1- تغییر خط به طور کامل مانند کشور ترکیه در زمان کمال آتاتورک

2- اصلاح خط مانند اصلاح خط قرآن کریم در قرون اولیه هجری

3- اصلاح روش آموزش

کتاب های فارسی دوره ابتدایی در گذر تاریخ ده سال اخیر :

فارسی دوره  ابتدایی تا قبل از سال 1377 در قالب یک جلد تدوین شده بود و در دبستان ها تدریس می شد.

این کتاب ها  از سال 1377 به بعد در یک بازنگری کلی توسط برنامه ریزی درسی گروه زبان و ادبیات فارسی و دفتر برنامه ریزی کتب درسی وزارت آموزش پرورش جمهوری اسلامی ایران مورد تجدید نظر قرار گرفت و به یک کتاب تازه تألیف در قالب دو جلد تحت عنوان فارسی بخوانیم و فارسی بنویسیم و تدوین و تألیف گردید و این کتاب از تابستان 1390 به منظور همسو سازی برنامه ی درسی ملی در طرح تحول بنیادی آموزش پرورش کشورمان دوباره مورد بازنگری قرار گرفت و در پایه ی اول و به «کتاب فارسی»  و «کتاب کار فارسی» تغییر نام یافت . که به فارسی بقیه ی پایه ها نیز از سال آینده به بعد نیز با این برنامه همسو خواهند شد.

مؤلفان اصلی این کتاب ها : دکتر حسین ذوالفقاری دکتر محمد رضا سنگری، دکتر معصومه عبدالرحمن، دکتر حسین قاسم پور مقدم، غلامرضا عمرانی- گلزار فرهادی، اعظم فعال هستند.

نقد و بررسی کتاب های فارسی اول تا پنجم دبستان :

قطع و صفحات فارسی دوره ابتدایی : کتاب فارسی (بخوانیم) در قطع رحلی و کتاب کار فارسی[1] (بنویسیم) درقطع وزیری طراحی شده است. الف-  كتاب  فارسی پایه ی اول در سه فصل و دارای 121 صفحه می باشد که در 24 درس تدوین گردیده است و کتاب کار آن در 134 صفحه بر اساس درس های کتاب فارسی طراحی شده است. ب-  کتاب فارسی پایه ی  دوم در 8 فصل دارای 170 صفحه و 22 درس دوین گردیده و کتاب بنویسیم آن در 155 صفحه برابر همان درس ها طراحی شده است .ج- کتاب فارسی پایه سوم در 173 صفحه و در 8 فصل می باشد که در 22 درس تدوین شده است و کتاب بنویسم آن نیز 156 صفحه دارد. د- کتاب فارسی چهارم دارای 180 صفحه و در 8 فصل و 22 درس طراحی شده است و بنویسیم آن نیز دارای 126 صفحه می باشد. و- کتاب فارسی پنجم دارای 194 صفحه و در 8 فصل و 22 درس طراحی گردیده است بنویسیم آن نیز 126 صفحه می باشد.

میزان طرح و تصویر كتاب های فارسی دوره ی ابتدایی: طرح روی جلد آنها از چند شاخه گُل و دو كودك به شكل های متفاوتی طراحی گردیده است.كه معمولاً هر دو كودك كتاب فارسی را در دست گرفته اند و با چهره ی در حال خندیدن آن را نگاه می كنند. پشت جلد كتاب نیز معمولاً یك چكیده ای از شعر یا یكی از متن های كتاب هر پایه كه بیشتر جنبه ی تحمیدیه دارد نوشته شده و تصویری نیز متناسب با آن در كنار آن آمده است.

روی جلد كتاب (بنویسیم) نیز معمولاً درختی است.كه برگ هایش از حروف و نشانه های فارسی است . و تنه ی درخت دارد می خندد  دو دختر و دو پسر دبستانی نیز كتاب بنویسیم را در دست گرفته اند و اطراف درخت بازی می كنند[2] در پشت كتاب روی جلد نیز مثل كتاب بخوانیم معمولاً نقشه ی ایران یا یك اثر باستانی یا مردمانی با پوشش های مختلف با یك شعر یا متنی كه جنبه ی كاملی میهنی داشته باشد طراحی شده است در صفحه ی بعد از شناسنامه ی همه ی كتاب های فارسی و كتاب كار آن تصویر حضرت امام خمینی(ره) با موضوعاتی مختلف مثل خواندن یا آمده است كه بالای آن نوشته امام مهربان و از پایه ی دوم به بالا نیز یك جمله ی ساده از امام خمینی (ره) نوشته شده است.[1]- در بازنگری برنامه درسی ملی کتاب کار (بنویسیم) نیز به قطع رحلی تغییر یافته است .

[2]- با توجه به چشم انداز طرح تحول بنیادی برنامه ی درسی ملی به سال 1404 روی جلد همه ی كتاب های دوره ی ابتدایی دوره ی شش ساله ی ابتدایی نوشته شده است.


[ چهارشنبه 7 دی 1390 ] [ 09:49 ب.ظ ] [ حسین کمری ]
نظرات
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


من معلم اولین دبستان میخیم کودک دروازه های تاریخیم
نام من حسین کمری است معلمی از دیار داغها و باغها . من در یکی از روزهای خداحافظی بهار و در استانه ظهر های گرم تابستان 1360 که سایه ها می دانستند چه تابستانیست در روستای سرسبز چمن گلین به دنیا امدم .دوران دبستان را در میان کوچه باغهای زیبای روستا گذرانده و جهت ادامه تحصیلات در دوره راهنمایی به علت نبودن مدریه راهنمایی در روستاهای همجوار به شهرستان سرپل زهاب عزیمت نموده و دوران راهنمایی و دبیرستان را در این شهر طی نموده و سپس در کنکور سراسری در رشته تربیت معلم اموزش ابتدایی قبول شدم بعد از اتمام مقطع کاردانی در همان سال بخاطر علاقه ام به زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری شرکت کردم و کارشناسی زبان وادبیات فارسی محض قبول شدم و بعد از اتمام دوره کارشناسی ام در مقطع فوق لیسانس دانشگاه ملی ( پیام نور ) به دلیل علاقه ام به مباحث زبان شناسی در رشته زبان سناسی اموزشی (اموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ) قبول شدم و ادامه تحصیل داده و هم اکنون مشغول نوشتن دفاعیه ی پایان نامه ام تحت عنوان ( اموزش زبان فارسی به کرد زیانان ) هستم .
در دوران تدریسم در آموزش و پرورش به خاطر علاقه ام بارها در مسابقات علمی تخصصی . فرهنگی و ادبی و همچنین جشواره های الگوهای برتر تدریس شرکت و حضور فعال داشته ام و حاصل تجربیاتم را در نشریات مختلف ب به چاپ رساندم و به مدت 7 سال نیز از سوی همکاران فهیم و بزرگوار شهرستان سرپل زهاب به عنوان سرگروه اموزشی انتخاب شده ام و سعی نموده ام زکات علمم را در این جلسات بپردازم . و هم اکنون بعنوان مدرس شهرستان سرپل زهاب و دیگر شهرستانهای استان در کلاسهای ضمن خدمت و همچنین تدریس در مدارس ابتدایی شهرستان سرپل زهاب مشغول فعالیت هستم
و تعدادی از عناوین و مقامهایی که حاصل مطالعات و تحقیقات .تجربیات و تحصیلاتم می باشد به شرح زیر است:
1- نفر برگزیده تجارب موفق معلمان سراسر کشور در سال 81
2- نفر برگزیده مسابقات علمی تخصصی معلمان تربیت بدنی در مرحله ی کشوری سال 87
3- بیش از 5 بار کسب عنوان برتر جشنواره های تدریس مناسب در سطح استان و کشور در رشته های مختلف چند پایه و تک پایه و بیش از10 بار عنوان اول شهرستان سرپل زهاب
4- سرمربی مسابقات تیم جودوی استان کرمانشاه در 26 دوره المپیاد سراسر کشور در شهر ارومیه و بیست و هفتمین دوره المپیاد سراسر کشور در زنجان و همچنین سرپرست اولین المپیک دانش اموزان سراسر کشور در استان کرمانشاه
5- بیش از نوزده سال سابقه ورزش های رزمی و مسئول انجمن جودوی اموزشگاهای شهرستان سرپل ذهاب
6- مسئول انجمن ادبی ( سهراب سپهری ) شهرستان سرپل ذهاب زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
7- داور جشنواره الگوهای برتر تدریس استان کرمانشاه ( مرحله ی قطبی سال 89)
8- داور مسابقات علوم ازمایشگاهی استان کرمانشاه (مرحله ی قطبی سالهای 87 و 88 و 89 )
9- دارنده کمربند دان 2 مشکی هنر رزمی جودو و قهرمان جودوی لیگهای چهار منطقه ی کشور در سال 80و بیش از ده سال مربیگری باشگاه جودو شهرستان سرپل زهاب
10 - نویسنده دو کتاب در دست چاپ مجموعه شعر فارسی تحت عنوان ( از گریه های تمدن ) و مجموعه شعر کردی کلهری ( له پرزه ی واران )
11- تالیف بیش از 30 مقاله ی علمی اموزشی و ادبی در نشریات و مجلات با تایید کمیسیون تالیفات استان
و ....

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

تبادل لینک

خرید بک لینک