تبلیغات
بومی ماندن و جهانی شدن

بومی ماندن و جهانی شدن
تفکر برای تفکر 
قالب وبلاگ
نویسندگان
استخاره با قران
استخاره آنلاین با قرآن کریم

قال روزانه
فال امروز


نقد ساختار فارسی اول از منظر روش های نوین آموزش زبان :

آیا تعداد صفحات ، قطع رحلی و دو جلدی بودن و تصاویر روی جلد این كتاب مناسب است یا نه ؟!

فواید : از آنجا كه كودكان از دیدن و نگاه كردن تصاویر لذت می برند این قطع می تواند مفیدتر واقع شود و تصاویری بزرگ­تر و زیباتر را در خود جا دهد و به علاوه می توان نوشته ها و متن درس های كتاب را نیز به خاطر فضای كافی آن با فونت های بزرگتری نوشت و این در خواندن و دیدن نوشته های عاملی مثبت و مهم خواهد بود. می توان بحث نوشتن را بهتر آموزش داد. تصاویر نیز كودكانه است و از تعداد مساوی دختر و پسر استفاده شده است كه به لحاظ روان شناسی مناسب است.

اشكالات : به دلیل بزرگ بودن این كتاب و جا نشدن آن در هر كیفی هم زود از نظر شیرازه و جلد و صفحات آن پاره می شود و هم هنگام نوشتن و فعالیت كلاسی در روی میز و نیمكت های مدارس پر تراكم سه نفر جای آنها نمی شود به علاوه یكی از عوامل اصلی پدیده (بحران كیف های سنگین) می باشند.و امروز به محافل مختلف پرورشی به این موضوع پرداخته می شود نگاه شیوه های بدون آموزشی و تربیتی راحت كردن یادگیری است. از آنجا كه دو جلد كتاب برای یك موضوع درسی آن هم برای كودكی با وزن حدود 25 كیلوگرم كه همه روزه باید کیفی با وزن 10- 15 کیلوگرم را به دوش بكشد معضلی است غیر قابل انكار كه باعث خستگی می شود و انرژی و حوصله ای برای زنگ های حضور در كلاس را نخواهد گذاشت در تصاویر روی جلد فارسی از پوشش غیر الهی (منزل) استفاده شده است و این با قوانین و مصادیق موجود در مدرسه سنخیت ندارد.

پیشنهاد نگارنده : اگر بتوان با استفاده از محورهای تلفیقی و موضوعی یكی از این كتاب ها را در دیگری ادغام كرد و از صفحات و متن های غیر ضروری و كم اهمیت كاست و یا حداقل حجم آن ها را كم كرد شاید بتوان كمی از این اشكالات را حل نمود.

که شامل یک عکس بزرگ و تعدادی تصویرک در زیر آن که از درون خود عکس زمینه ی اصلی گرفته شده است و نام تصویرک نیز نوشته شده است. از آنجا که فراگیران هر جلسه ضمن دیدن تصویر نام آن را نیز می بینند و می شنوند و می خوانند و خود این تصویرک ها در همه ی نگاره ها و نشانه ها تکرار می شوند. بعد از مدتی فراگیر به راحتی آنها را بازشناسی می کند و می خواند.

نکته ی شایان توجه در این تصویرک ها به وجود واژه ها هم آغاز و هم پایان است که از طریق شنیدن و گوش دادن با صدای آنها آشنا می شود (صوت آموزی) و در قسمت نشانه ها راحت تر و بهتر و کامل تر صداها و آواهای مختلف را تشخیص می دهد.

اشکالات نگاره ها :

اشکال اول : از منظر روش های نوین آموزش زبان به تکراری بودن تصویر زمینه با عکس اصلی پنج  نگاره­ی اول تنوع و زیبایی و تفکر واگرا را کاهش داده است زیرا فقط به موضوع خانواده پرداخته و از طرفی با توجه به حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی موجود در جوامع انسانی ممکن است کودکی فاقد پدر یا مادر یا هر دوی آنها و حتی اعضای خانواده باشد و این از نگاه روانشناسی نکته ای قابل تأمل است .

اشکال دوم : این نگاره ها نامنظم بودن و عدم چینش منظم آنها جنبه ی و بدآموزی به خود گرفتن این عکس ها است.با توجه به بحث آموزش نظم و رعایت تناسب و مبلمان داخلی منازل مثلاً قرار نداشتن کتاب ها در کتابخانه و گلدان در پانسیون و گلخانه و غیره .

اشکال سوم : نامشخص بودن و ناقص و مبهم بودن تصویر بعضی مکان ها و اشیاء در عکس زمینه و اصلی است. که در زیر آن به عنوان تصویرک استفاده شده است. لذا با توجه به اینکه فراگیران در گروه خود در مورد عکس و تصاویر آن بحث و گفتگو می کنند تشخیص و اطمینان آنها را مبهم می کند و یا تصویرک یک قطعه ی سبز را تحت عنوان «چمن» معرفی نموده که اکثر فراگیران یا به آن سبز می گویند یا گیاه و یا علف تشخیص می دهند.

اشکال چهارم : غیر علمی و یا غیر منطقی بودن بعضی تصاویر است مثلاً در نگاره ی شماره ی هفت  روی کوه برف قرار دارد و چند درخت به زردی و قرمزی گراییده اند در حالی که کشاورز دارد «درو» می کند و در طرف دیگر نگاره قارچ روئید است و همه جا سر سبز است. و غازها در آب شنا می کنند. مردم به تفریح آمده اند، ابر در آسمان است به طور کلی معلوم نیست مربوط به چه فصلی از سال است.

پیشنهاد نگارنده : به نظر می رسد هدف آموزش در دنیای امروزی آماده کردن فرد برای زندگی کردن است یا همان LiFe skill  یعنی مهارت های زندگی یعنی آموزش از امور مشخص و عینی و ملموس با توجه به سن کودک اگر این نگاره ها را ابتدا فقط تصویر کوچک یک موضوعی و سپس با عکس و تصویر موجود در عکس و در مرحله ی پایانی با عکس و تصویر و تصویرک طراحی می شد و به بحث «بومی ماندن  و جهانی شدن» می پرداخت و از نگاه همه ی فرهنگ ها در نگاره استفاده می شد (مثلاً نوع پوشش افراد موجود در نگاره ها) بهتر و کامل تر می بود در ضمن بهتر می بود شعر بعد از هر نگاره مربوط به موضوع اصلی نگاره می بود.

نقد اشعار کتاب فارسی اول ابتدایی از منظر روش های نوین آموزش زبان و ادبیات فارسی:

اشکالات : ویژگی شعر کودک کوتاه و آهنگین بودن و ساده و روان بودن ژرف ساخت آن است لذا نمی توان از بعضی آرایه های لفظی و معنوی در شعر کودک استفاده کرد.

اشکال اول : بعضی از این شعرها در مورد موضوع نگاره ها نیستند.

اشکال دوم : در بعضی از آنها آهنگ و موسیقی درونی و کناری لازم رعایت نشده است مثلاً :

سنگ و سنگ و سنگ            کوهسارها

شر و شر و شر                           آبشارها

اشکال سوم : شعر با تصویر آن هماهنگ نیست . مثلاً

باز هم موی مرا مادرم شانه زده          روی پیراهن من نقش پروانه زده

بابا  در تصویر  در حال خداحافظی و رفتن به مدرسه است و پیراهنی در تن دخترک نیست که نقش داشته باشد.

اشکال چهارم :  استفاده از بعضی آرایه های ادبی ناملموس متناسب با سن کودک  مثلاً :

رویش زرد بیمار است                   خوشمزه تب دار است

هم خوش رنگ هم خوشبو            نامش هست زرد آلو

که بیمار و زرد بودن و تب داشتن  زردآلو نوعی آرایه ی بدیع است که از درک و دریافت تصویر ذهنی کودک 6 ساله بیرون است.

اشکال پنجم :  عدم توجه به محورهای افقی آموزش بعضی از شعرها در کتاب دیگر اول ابتدایی تکرار شده است مثلاً :   با این دو دست کوچکم           دست می برم پیش خدا

که در قرآن کریم پایه ی اول نیز آمده است.

پیشنهاد و نگارنده : به نظر می رسد اگر پیام اصلی شعرها را برای موضوعاتی کاربردی در زندگی روزمره جمع آوری می کردند بهتر بود مثل پاکیزگی شاد بودن ، به حرف دیگران توجه کردن، نظم، زیبایی، احترام به قانون و ... و همچنین اشکالات مذکور را برطرف کردن.

نقد محتوای بخش نشانه های 1 و 2 و روان خوانی فارسی اول ابتدایی از منظر روش های نوین :

فواید : استفاده از روش های تلفیقی با محور رویکرد کلی مثل نشانه های رنگی، تجربه ی زبانی و زبانشناختی تدریس نشانه ها کاری مفید و با ارزش دست تصویرک های موجود در زیر هم «تم» تا دو درس بعد بطور متناوب تکرار می شوند و فراگیران از طریق دیدن و خواندن واژه ی مذکور که دارای نشانه ی جدید است به راحتی زمینه آشنایی و یادگیری نشانه های دیگر را تا حدودی یاد می گیرد. استفاده از روش کلی تحلیل در کتاب فارسی مراحل زبان آموزی را با سرعت بیشتری پیش می برد.

وجود روانی خوانی[1] در این کتاب باعث تقویت خواندن می شود.

اشکالات محتوای نشانه های 1 و 2 فارسی اول ابتدایی از منظر روش های نوین آموزش :

1- در گرو نشانه های فراگیر با واژه هایی روبرو می شود که حروف آن را نخوانده و یا تنها یک نشانه ی آن را خوانده و عدم توانایی و در خواندن واژه باعث مأیوس شدن ودلسردی او می شود.

2- عدم آگاهی رسانه ها و مهمتر از هم خانواده ها از رویکرد جدید آموزش این کتاب گاهاً توسط والدین از کتاب فارسی بخوانیم بویژه در بخش نشانه های یک املا به عمل می آید و به دلیل مغایرت این عمل با واژگان و متن درس ها باعث سردرگمی والدین و دانش آموزان می شود.

3- گاهی متن درس ها با تصاویر اصلی درس (تم) هماهنگ نیست مثلاً تصویر یک تاب آورده شده و زیر آن نوشته «دست دست دست       بابا تاب بست» این در حالی است که تمام تاب های موجود در پارک ها با زنجیر قبلاً بسته شده و به علاوه اصلاً تصویر پدری وجود ندارد که در حال تاب بستن باشد.

بعضی از واژه های زیر تصویرک ها نیز نامفهوم و مبهم هستند مثلاً تصویر یک درخت بصورت کج کشیده شده و زیر آن نوشته «باد»یا درخت را نشانه داد، و زیر آن نوشته «سایه» در چنین مثال هایی فراگیر فقط درخت را می بیند نه چیزهای دیگری که از درخت عارض می شود.

4- متن نشانه های دو برای پایه اول خیلی طولانی است.

5- در نشانه های دو بطور یک دفعه نشانه ی جدید را بدون رنگ قرمز نشان می دهد .

6- بعضی از درس های آن به لحاظ علمی درست نیست مثلاً داستان مرغابی و لاک پشت ها مرغابی ها چوبی را به منقار گرفتند در حالی که کودکان در فیلم های مستند و کارتن فهمیمده اند که منقار پرندگان علاوه به غذا خوردن در هنگام پرواز باعث تعادل آنها در آسمان می شود، بنابراین اگر لاکپشت را حمل کنند خود به خوبی نمی توانند پرواز کنند !

7- درسهایی که دارای کد گردانی بعضی واژه ها و حروف در پایه ی اول مثل «ص» در پیامبر (ص) و «ره» در امام خمینی (ره) تا حدودی سنگین و ثیقل است.

پیشنهاد نگارنده : به نظر می رسد اگر بتوان خانواده ها را با کمک رسانه روش ها و نحوه ی آموزش این کتاب مطلع کرد خیلی از مشکلات این کتاب حل می شود. و همچنین از مطالب زاید در صفحات ترین ها کاسته شود ولی به جرأت بگویم که این کتاب یکی از بهترین کتاب های آموزش در کشور جمهوری اسلامی ایران است.

 

 

نقد محتوای کتاب کار فارسی(بنویسیم) پایه ی اول  از منظر روش های نوین :

فواید : وجود یک کتاب تمرین (کار) که مکمل کتاب فارسی است و به تقویت نوشتن و دیگر مهارت های زبان آموزی می پردازد عاملی بسیار مفید و جالب است که کاستی های کتاب دیگر را و جبران می نماید.

اشکالات : با توجه به اینکه در این کتاب به «درست نویسی سرعت نویسی، زیبا نویسی توجه زیادی شده است و ضمن آشنایی فراگیر با انواع خط مهارت نوشتن را نیز در قالب هنری آموزد اما خود کتاب برای ترکیب صامت  مصوت ها جدول هایی آورده که در خانه های آن خط زمینه وجود ندارد و این با هداف کلی نوشتن مغایرت داد.

نقد کتاب های فارسی دوم تا پنجم از منظر روش های نوین آموزش :

کتاب های فارسی دوم تا پنجم اندکی با فارسی اول به لحاظ ساختار و محتوا متفاوت است. مثلاً فارسی دوم تا پنجم در هشت فصل و بیست و دو درس است که هر فصل آن دارای مفاهیم خاصی مثل ملّی میهنی طبیعت، علم و دانش، تاریخ و ادب و غیره است از لحاظ قطع نیز همه ی کتاب های دوره ابتدایی مثل هم هستند فارسی دارای قطع رحلی و بنویسیم دارای قطع وزیری می باشد در پایان هر فصل یک روان خوانی قرار داده شده است که معمولاً داستانی در امتداد موضوع همان فصل هستند.

اول کتاب فارسی با تحمیدیه شروع و پایان کتاب با نیایش تمام می شود و در پایان کتاب نیز واژه نامه آمده است که دانش آموزان را برای استفاده از فرهنگ لغت آموزشی می دهد. بعد از متن هر درس نیز عناوینی مثل «درک و دریافت واژه آموزی، نکته، فعالیت ویژه، کتاب خوانی و لطیفه و بازی» آمده است که به آموزش دستور زبان فارسی و نگارش و ادبیات می پردازد.

در هر فصل نیز یک قطعه شعر آمده است که با موضوع فصل مورد نظر هماهنگ است.

فواید : هماهنگی روان خوانی ها و اشعار و درس های هر فصل در امتداد آموزش یک موضوع یکی از عوامل مثبت و جالب در این کتاب ها می باشد.

زیرا ضمن آشنایی فراگیران با موضوع هر فصل با مفاهیم مختلف نیز آشنا می شوند. وجود تمرینات پایان هردرس نیز شاید بهترین روش آموزش زبان و ادبیات فارسی در راستای حیطه های مورد نظرم بلوم و برونر باشد زیرا از تمام سطوح هر سه حیطه در این تمرینات استفاده شده است. روان خوانی ها نیز ضمن تقویت مهارت خواندن فراگیر را با انواع گویش های زبان فارسی ادبیات داستانی آشنا می کند.[1]- در فارسی جدید 1390 در بین نشانه ها 1 و 2 و هم متن روان خوانی آمده است.


[ چهارشنبه 7 دی 1390 ] [ 09:46 ب.ظ ] [ حسین کمری ]
نظرات
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


من معلم اولین دبستان میخیم کودک دروازه های تاریخیم
نام من حسین کمری است معلمی از دیار داغها و باغها . من در یکی از روزهای خداحافظی بهار و در استانه ظهر های گرم تابستان 1360 که سایه ها می دانستند چه تابستانیست در روستای سرسبز چمن گلین به دنیا امدم .دوران دبستان را در میان کوچه باغهای زیبای روستا گذرانده و جهت ادامه تحصیلات در دوره راهنمایی به علت نبودن مدریه راهنمایی در روستاهای همجوار به شهرستان سرپل زهاب عزیمت نموده و دوران راهنمایی و دبیرستان را در این شهر طی نموده و سپس در کنکور سراسری در رشته تربیت معلم اموزش ابتدایی قبول شدم بعد از اتمام مقطع کاردانی در همان سال بخاطر علاقه ام به زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری شرکت کردم و کارشناسی زبان وادبیات فارسی محض قبول شدم و بعد از اتمام دوره کارشناسی ام در مقطع فوق لیسانس دانشگاه ملی ( پیام نور ) به دلیل علاقه ام به مباحث زبان شناسی در رشته زبان سناسی اموزشی (اموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ) قبول شدم و ادامه تحصیل داده و هم اکنون مشغول نوشتن دفاعیه ی پایان نامه ام تحت عنوان ( اموزش زبان فارسی به کرد زیانان ) هستم .
در دوران تدریسم در آموزش و پرورش به خاطر علاقه ام بارها در مسابقات علمی تخصصی . فرهنگی و ادبی و همچنین جشواره های الگوهای برتر تدریس شرکت و حضور فعال داشته ام و حاصل تجربیاتم را در نشریات مختلف ب به چاپ رساندم و به مدت 7 سال نیز از سوی همکاران فهیم و بزرگوار شهرستان سرپل زهاب به عنوان سرگروه اموزشی انتخاب شده ام و سعی نموده ام زکات علمم را در این جلسات بپردازم . و هم اکنون بعنوان مدرس شهرستان سرپل زهاب و دیگر شهرستانهای استان در کلاسهای ضمن خدمت و همچنین تدریس در مدارس ابتدایی شهرستان سرپل زهاب مشغول فعالیت هستم
و تعدادی از عناوین و مقامهایی که حاصل مطالعات و تحقیقات .تجربیات و تحصیلاتم می باشد به شرح زیر است:
1- نفر برگزیده تجارب موفق معلمان سراسر کشور در سال 81
2- نفر برگزیده مسابقات علمی تخصصی معلمان تربیت بدنی در مرحله ی کشوری سال 87
3- بیش از 5 بار کسب عنوان برتر جشنواره های تدریس مناسب در سطح استان و کشور در رشته های مختلف چند پایه و تک پایه و بیش از10 بار عنوان اول شهرستان سرپل زهاب
4- سرمربی مسابقات تیم جودوی استان کرمانشاه در 26 دوره المپیاد سراسر کشور در شهر ارومیه و بیست و هفتمین دوره المپیاد سراسر کشور در زنجان و همچنین سرپرست اولین المپیک دانش اموزان سراسر کشور در استان کرمانشاه
5- بیش از نوزده سال سابقه ورزش های رزمی و مسئول انجمن جودوی اموزشگاهای شهرستان سرپل ذهاب
6- مسئول انجمن ادبی ( سهراب سپهری ) شهرستان سرپل ذهاب زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
7- داور جشنواره الگوهای برتر تدریس استان کرمانشاه ( مرحله ی قطبی سال 89)
8- داور مسابقات علوم ازمایشگاهی استان کرمانشاه (مرحله ی قطبی سالهای 87 و 88 و 89 )
9- دارنده کمربند دان 2 مشکی هنر رزمی جودو و قهرمان جودوی لیگهای چهار منطقه ی کشور در سال 80و بیش از ده سال مربیگری باشگاه جودو شهرستان سرپل زهاب
10 - نویسنده دو کتاب در دست چاپ مجموعه شعر فارسی تحت عنوان ( از گریه های تمدن ) و مجموعه شعر کردی کلهری ( له پرزه ی واران )
11- تالیف بیش از 30 مقاله ی علمی اموزشی و ادبی در نشریات و مجلات با تایید کمیسیون تالیفات استان
و ....

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

تبادل لینک

خرید بک لینک