تبلیغات
بومی ماندن و جهانی شدن

بومی ماندن و جهانی شدن
تفکر برای تفکر 
قالب وبلاگ
نویسندگان
استخاره با قران
استخاره آنلاین با قرآن کریم

قال روزانه
فال امروز


اشکلات : اشکالاتی که بر ساختار فارسی اول گرفته شد بر این کتاب نیز تا حدودی سنخیت دارد.

اما از لحاظ محتوا در حوزه ی یادگیری ادبیات کودک همان طور که در ویزگی شعر کودک در فارسی که در ویژگی شعر کودک در فارسی پایه اول اشاره کردم تا حدودی می شود گفت این کتاب ها نیز دارای ایراداتی هستند.

1- فراگیران ابتدایی از خواندن و درک اشعار نو(نیمایی) که فاقد موسیقی درونی و کناری هستند لذت     نمی برند و این در حالی است که هدف از شعر این کتاب ها جنبه ی لذت بخشی آن است. به نظر می رسد اگر شعر نو(نیمایی) از سال دوم راهنمایی(متوسطه یک[1] ) شروع شود بهتر است. زیرا متأسفانه حتی بعضی معلمان ما این شعر را چون نثر می پندارند و از تخیل سیال آن آگاهی ندارند.

2- متن روان خوانی های بعضی فصل ها بسیار طولانی است و این از لحاظ ادبی به عیب (اطناب) اشاره می شود که خسته کننده است و فراگیر را از درک آغاز و پایان داستان ناتوان می کند.

پیشنهاد نگارنده : اگر بتوان متن روان خوانی ها را از داستان های آموزنده و کوتاه انتخاب کرد شاید ضمن آموزش بتوانیم از اطناب آن نیز جلوگیری کنیم و مفاهیم بیشتری  را آموزش دهیم. چه اشکالی دارد که روان خوانی به موضوعی غیر از عنوان فصل مورد نظر بپردازد.

به نظرم بهتر است سهم ادبیات روستایی را در این کتاب ها بیشتر نمود مثلاً هنوز ما معلمان با فارسی قدیم (حسنک کجایی، تصمیم کبری، کوکب خانم و چوپان دروغگو ، ریز علی خواجوی و ... ) زندگی می کنیم و این در حالی است که متأسفانه همه ی این درس های زیبا را یکباره از متن کتاب ها حذف کردند.

نقد و بررسی کتاب بنویسیم (کار) فارسی دوم تا پنجم از منظر روش های نوین آموزش :

نقد و بررسی ساختار و محتوای کتاب بنویسیم تفاوت چندانی با کتاب کار پایه ی اول ندارد.

فواید : از آنجا که این کتاب به عنوان مکمل و تمرین کتاب فارسی است کمک خوبی به تقویت مهارت نوشتن (املا و انشا) می کند در پایان هر درس بنویسیم که مطابق درس مورد نظر بخوانیم است یک صفحه ی خالی برای تمرین و آموزش املا و انشا و جمله نویسی داده شده است که عاملی بسیار مفید و مؤثر در آموزش زبان خواهد بود.

اشکالات : تمام ایراداتی که بر نویسیم پایه ی اول گرفته شد به این کتاب نیز می توان گرفت زیرا حجم کیف ها را زیادتر و سنگین تر کرده است و از طرفی فقط به آموزش بحث املا و انشا پرداخته در حالی که این امکان دارد که تمرینات و فعالیت هایی را نیز در خصوص ادبیات در آن جای داد.

پیشنهاد نگارنده : به نظر می رسد می توان خط هر دو کتاب را در بعضی موضوعات قسمت نمود و با تلفیق هر دو کتاب به توهم مسئله ی بحرانی کیف های سنگین را که یک دفتر املا و یک دفتر انشا و این دو کتاب را در بر می گیرد.

تا حدودی کم کرد  و همچنین می توان  به منظور تقویت فرهنگ های بومی محلی و آشنایی فراگیران با موضوع تحقیق و بحث تفکر مداری تمریناتی را در کتاب بنویسیم تحت عنوان زبان محلی خود گنجانده شده است که خود این مسئله برای آموزش مناطق دو زبانه ی کشور جالب است روش تدریس کتاب های

 

 

شیوه ی عملی آموزش و تدریس زبان فارسی با توجه به روش های موجود در اکثر مدارس ایران  :

تدریس و آموزش فارسی (بخوانیم ) : تدریس و اموزش تمام تمرینات ساعات تدریس فارسی در پایه ی اول 11 ساعت در هفته است .که  به عبارتی هر روز هفته بخوانیم ینویسیم تدریس می شود . در پایه ی دو تا پنجم نیز این  11 ساعت به صورت 5 ساعت بخوانیم 2 ساعت حمله نویسی یا انشا ، 2 ساعت املا ، 2 ساعت کتاب بنویسیم تدریس می شود در فعالیت های معلم و فراگیر این درس : معلم ابتدا از دانش آموزان می خواهد تا بصورت گروهی در مورد تصویر درس بحث و تبادل نظر کنند . سپس هر کدام بصورت افرادی متن درس را برای خود صامت خوانی کنند و بعد از این مرحله معلم با صدای بلند یک بار متن درس را می خواند تا ایرادات موجود فراگیران رفع شود بعد از افراد داوطلب نیز به تناسب زمان کلاس می خوانند در پایان درس می رسد و از هر گروه می خواهد تا به آن پاسخ دهند و تا این قسمت مربوط به جلسه ی اول می باشد بقیه ی تمرین ها هر کدام مربوط به یک جلسه آموزشی و سپس تکمیل و تمرین در کتاب بنویسیم یعنی صفحه ی مربوط به همان تمرین می باشد.

معلم نباید از کتاب فارسی بخوانیم تا زمان رسیدن به نشانه های شماره دو کتاب فارسی پایه ی اول املا به عمل آورد و دانش آموزان دوم تا پنجم نیز نباید به پرسش ها و فعالیت های کتاب بخونیم در داخل خود کتاب پاسخ دهند. کافی است در بخوانیم ضمن گوش دادن و خواندن تکرار و تمرین داشته باشند و به صورت شفاهی پاسخ دهند.

تدریس کتاب کار (بنویسیم ) : این کتاب مکمل فارسی (بخوانیم) است  و باید در همان زنگ به عنوان فعالیت تکمیلی درس تدریس شود بیشتر فعالیت های این کتاب مربوط به تمرینات بخوانیم است و هر جلسه یک صحفه از آن زیر نظر معلم تکمیل می شود  2 دو صفحه  از آن  نیز مربوط  به روز های پنج شنبه جمعه  به عنوان فعالیت خارج کلاس می باشد.

 

تدریس و آموزش املا :

تدریس درس املا با 2 ساعت در هفته در زنگ های فارسی انجام می شود این درس  یک هفته آموزش داده می شود سپس هفته ای بعد از آن آزمون گرفته می شود معلم باید در این کتاب بیشتر به جنبه ی آزمودنی آن توجه نماید زیرا  سهم بزرگی از جنبه ی آموزشی این کتاب در کتاب بنویسیم پوشش داده می شود معلم باید با توجه به نیازها و مشکلات آموزشی این درس فعالیت پیش بینی کند و از انواع روش ها مثل املای گروهی املای پای تخته ای ، املای دانش اموز از دانش آموز و غیره استفاده نماید .

تدریس و آموزش انشا و جمله سازی :

جمله سازی  مربوط به پایه ی دوم است که با جمله نویسی از پایه اول شروع می شود  و به مرحله ی بالا تر نیمه فعال و فعال و خلاق می رسد که از پایه ی سوم به بعد تحت عنوان درس انشا از آن یاد می شود این دو درس نیز مثل املا با دو نگاه آموزشی و آزمودنی جای خود را با هفته ای 2 ساعت در برنامه ی هفتگی کلاس باز کرده است . برای تدریس جمله سازی می توان ابتدا از مهارت شفاهی زبان بهره برد و جمله نویسی آموزش داد سپس به نوشتار و جمله سازی پرداخت برای انشا نیز در پایه ی سوم از موضوعات پیچیده تر پرداخت. بیش از 70 درصد تمرینات کتاب بنویسیم به آموزش و تمرین این دو درس پرداخته است . با توجه به نگاه روش های نوین آموزش به موضوعاتی  و شیوه های برتر و مناسب تدریس که عموماً بر روانشناختی تکنولوژی مادی و غیر مادی ، زبانشناسی و رهبردهای مدیریتی و آموزشی و تفکر مداری به جای حافظه پروری تاکید دارند . رویکرد مورد نظر این روش عموماً بر آموزش غیر مستقیم از طریق خود فراگیران یعنی شیوه ی دانش آموز محور و سپس فعالیت محور می باشد ارزشیابی توصیفی را ملاک آزمون ها قرار می دهند و یادگیری برای دانستن ، یادگیری برای زیستن  و یادگیری برای زندگی کردن و عمل کردن را توصیه می کنند آنها معتقدند دانش آموزان می توانند راحت تر از یکدیگر یاد بگیرند و مطالب کتاب ها باید برای زندگی آنها باشد یعنی مهارت های زندگی را به آنها بیاموزد .

پرسش های ملاک مدار این تحقیق در خصوص ساختار و محتوای کتاب های فارسی دوره ی ابتدایی (طراحی توسط نگارنده ی تحقیق)

الف : ساختار کتاب فارسی پایه ی اول چگونه است؟

1- موضوعی است و هر موضوع آن با توجه به مهارت های چهارگانه است.

2- تشویق دانش آموزان به سخن گفتن، خوب دیدن، تفکر و خوب گوش دادن است.

3- گسترش فرهنگ کتاب خوانی، غنی شدن کتابخانه ای مدارس و تقویت مهارت خواندن است.

4- دانش آموزان با مقایسه ی کلمه با تصویر آن خواندن را فرا می گیرد.

ب : هدف از تصاویر هر نگاره چیست ؟

1- فقط تقویت مهارت تصویر خوانی است

2- تشویق دانش آموزان به سخن گفتن و دیدن و کسب مهارتهای شفاهی است.

3- حفظ ارتباط با بخش های مختلف و تقویت مهارت های شفاهی زبان است.

4- تشویق دانش آموزان به سخن گفتن،خوب دیدن ، تفکر و خوب گوش کردن است.

ج : هدف از فعالیت های کتاب خوانی کدام است ؟

1- اضافه شدن یک ساعت به برنامه درسی و تقویت و مهارت خواندن

2- رشد فرهنگ کتاب خوانی و افزودن ساعت کتاب خوانی در ساعات آموزش فارسی

3- گسترش فرهنگ کتاب خوانی ، غنی شدن کتابخانه های مدارس و تقویت مهارت خواندن

4- تنها تقویت خواندن و گذراندن اوقات فراغت

د : وجود درس آزاد در کتاب ها کدام مورد است ؟

1- فرصتی است تا معلم متناسب با ذوق و علایق خود درسی را طراحی کند .

2- فرصتی است تا به شیوه ی مشارکتی توجه و علاقمندی به فرهنگ بومی تقویت شود.

3- فرصتی است تا دانش آموز احساسات و عواطف خود را بروز دهند.

4 - فرصتی است که معلم بتواند طبق جدول زمانبندی دروس سالانه به درس های عقب افتاده بپردازد.

و : ساختار کتاب فارسی سال دوم تا پنجم چگونه است ؟

1- از 22 فصل در 8 موضوع کلی و اساسی درست شده است .

2- دارای 8 فصل است که هر فصل آن با یک روان خوانی پایان می یابد.

3- دارای 8 فصل و 22 درس است که هر فصلی با موضوع خاصی شروع و با روان خوانی پایان می یابد.

4- شامل 8 روان خوانی و 22 فصل و موضوعات شناور است.

هـ : کتاب کار فارسی (بنویسیم) چگونه کتابی است ؟

1- کاملاً از کتاب فارسی مجزا و مهارت جداگانه ای را تقویت می کند.

2- کاملاً به هم پیوسته و مکمل یکدیگر به موازات 4 مهارت زبان آموزی است.

3- از دیدگاه زبان آموزی نقش مکمل ندارد و حکم دفتر تمرین دارد.

4- در این کتاب فقط آموزش نوشتن و رسم الخط انجام می شود.

جمع بندی و نتیجه گیری :

بر این  اساس به نظر می رسد کتاب های فارسی دوره ی ابتدایی علیرغم کاستی های آن توانسته است خود را با این روش ها همسو کند و این کتاب ها دارای قابلیت های از جمله اهمیت دادن به تفکر و پرهیز از تجویز و حفظ کردن هستند و همچنین به لحاظ روش تدریس همیاری گروهی و رویکرد کلی و تحلیلی آن می تواند جنبه های زبانشناسی و تکنولوژی آموزشی و کمک به راهبردهای آموزشی و مدیریتی کلاس و از همه مهمتر بحث توجه به تفاوت های فردی از نظر روانشناختی را پوشش مناسب دهد و یکی از اصول روش های نوین آموزش و اصل بومی ماندن و جهانی شدن است . در این کتاب ها با توجه به قرار دادن درس های آزاد دو فصل ملی - میهنی  توجه شایانی به این اصل داشته است . اصل دیگر روش های نوین « استفاده از شرکاء آموزشی و دایره  ای خردمندان است » تمرینات کتاب بنویسیم (کار) و بعضی فعالیت های کتاب فارسی (بخوانیم) توانسته است این اصل را به خوبی پوشش دهد زیرا در نگاه آموزش و تدریس این کتاب رسانه  های موجود  در جامعه و همسالان و خانواده می تواند موضوع بعضی تمرینات و فعالیت های کتاب باشد. در پایان این تحقیق اینجانب به عنوان یک متخصص آموزش زبان و معلم پنج پایه ی ابتدائی با توجه اینکه بیش از 10 بار در جشنواره الگوهای برتر تدریس این کتاب در مراحل منطقه ای ، استانی و کشوری شرکت  داشته ام و موفق به کسب رتبه ی برتر داشته ام  و هنچنین چندین بار به عنوان داور جشنواره ی روش های مناسب تدریس حضور داشته ام و مدرس دوره ی کشوری نیز در طرح تحول بنیادی برنامه ی درس ملی در تابستان 1390 بوده ام . با این همه اگر بخواهم از منظر روش های نوین تدریس به این کتاب امتیاز بدهم امتیازی در حدود 80 % خواهم داد لذا از منظر روش های نوین آموزش آن را کتابی مفید می دانم و          می تواند باز هم کامل تر و بهتر شود لذا ضمن آرزو و موفقیت و سلامتی برای تمام مولفان و متولیان این کتاب ها و دیگر کتاب های دوره های مختلف تحصیل در کشور عزیزمان امیدوارم توانسته باشم گامی هر چند کوچک اما ارزشمند در خصوص معرفی و شناسایی و نقد و بررسی این کتاب ها را برداشته باشم امید است مورد پسند استاد فرزانه جناب آقای دکتر علوی مقدم قرارگیرد و مرا از راهنمایی های ارزشمند خود بهرمند سازد که پیوسته نیازمند دستگیری ایشان می باشم.

هر که را جامه زعشقی چاک شد                    روز حرص و عیب کلی پاک شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و ماخذ :

1- روش تدریس خواندن و نوشتن دوره ابتدایی . دکتر بهمن زندی. انتشارات سمت .

2- راهنمای تدریس فارسی دوره ی ابتدایی . دکتر حسین قاسم پور مقدم ، دکتر حسن ذولفقاری ، دکتر محمد رضا سنگری . انشارات دفتر برنامه ریزی کتب درسی وزارت آم.زش و پرورش ایران

3- تکنولوژی آموزشی و کاربرد آن در آموزش زبان . دکتر شهناز ذوفن . انتشارات سمت

4- آیین نگارش و ویرایش دکتر علی محمد پشت  دارو دکتر حسن انوری انتشارات پیام نور

5- حضور در دوره ی مدرسی و سمینارهای مختلف از سال 1385 تا 1390

6- روانشناسی تربیتی جان گلاور و راجر بروینگ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

7- روانشناسی خواندن. کیث رینر و ... ، . انتشارات نشر دانشگاهی[1]- در رویکرد برنامه درسی ملی از سال 1390 به بعد نظام آموزشی کشور به 6 سال ابتدایی و سه سال متوسطه 1 و سه  سال متوسطه 2 تغییر یافته.


[ چهارشنبه 7 دی 1390 ] [ 09:43 ب.ظ ] [ حسین کمری ]
نظرات
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


من معلم اولین دبستان میخیم کودک دروازه های تاریخیم
نام من حسین کمری است معلمی از دیار داغها و باغها . من در یکی از روزهای خداحافظی بهار و در استانه ظهر های گرم تابستان 1360 که سایه ها می دانستند چه تابستانیست در روستای سرسبز چمن گلین به دنیا امدم .دوران دبستان را در میان کوچه باغهای زیبای روستا گذرانده و جهت ادامه تحصیلات در دوره راهنمایی به علت نبودن مدریه راهنمایی در روستاهای همجوار به شهرستان سرپل زهاب عزیمت نموده و دوران راهنمایی و دبیرستان را در این شهر طی نموده و سپس در کنکور سراسری در رشته تربیت معلم اموزش ابتدایی قبول شدم بعد از اتمام مقطع کاردانی در همان سال بخاطر علاقه ام به زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری شرکت کردم و کارشناسی زبان وادبیات فارسی محض قبول شدم و بعد از اتمام دوره کارشناسی ام در مقطع فوق لیسانس دانشگاه ملی ( پیام نور ) به دلیل علاقه ام به مباحث زبان شناسی در رشته زبان سناسی اموزشی (اموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ) قبول شدم و ادامه تحصیل داده و هم اکنون مشغول نوشتن دفاعیه ی پایان نامه ام تحت عنوان ( اموزش زبان فارسی به کرد زیانان ) هستم .
در دوران تدریسم در آموزش و پرورش به خاطر علاقه ام بارها در مسابقات علمی تخصصی . فرهنگی و ادبی و همچنین جشواره های الگوهای برتر تدریس شرکت و حضور فعال داشته ام و حاصل تجربیاتم را در نشریات مختلف ب به چاپ رساندم و به مدت 7 سال نیز از سوی همکاران فهیم و بزرگوار شهرستان سرپل زهاب به عنوان سرگروه اموزشی انتخاب شده ام و سعی نموده ام زکات علمم را در این جلسات بپردازم . و هم اکنون بعنوان مدرس شهرستان سرپل زهاب و دیگر شهرستانهای استان در کلاسهای ضمن خدمت و همچنین تدریس در مدارس ابتدایی شهرستان سرپل زهاب مشغول فعالیت هستم
و تعدادی از عناوین و مقامهایی که حاصل مطالعات و تحقیقات .تجربیات و تحصیلاتم می باشد به شرح زیر است:
1- نفر برگزیده تجارب موفق معلمان سراسر کشور در سال 81
2- نفر برگزیده مسابقات علمی تخصصی معلمان تربیت بدنی در مرحله ی کشوری سال 87
3- بیش از 5 بار کسب عنوان برتر جشنواره های تدریس مناسب در سطح استان و کشور در رشته های مختلف چند پایه و تک پایه و بیش از10 بار عنوان اول شهرستان سرپل زهاب
4- سرمربی مسابقات تیم جودوی استان کرمانشاه در 26 دوره المپیاد سراسر کشور در شهر ارومیه و بیست و هفتمین دوره المپیاد سراسر کشور در زنجان و همچنین سرپرست اولین المپیک دانش اموزان سراسر کشور در استان کرمانشاه
5- بیش از نوزده سال سابقه ورزش های رزمی و مسئول انجمن جودوی اموزشگاهای شهرستان سرپل ذهاب
6- مسئول انجمن ادبی ( سهراب سپهری ) شهرستان سرپل ذهاب زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
7- داور جشنواره الگوهای برتر تدریس استان کرمانشاه ( مرحله ی قطبی سال 89)
8- داور مسابقات علوم ازمایشگاهی استان کرمانشاه (مرحله ی قطبی سالهای 87 و 88 و 89 )
9- دارنده کمربند دان 2 مشکی هنر رزمی جودو و قهرمان جودوی لیگهای چهار منطقه ی کشور در سال 80و بیش از ده سال مربیگری باشگاه جودو شهرستان سرپل زهاب
10 - نویسنده دو کتاب در دست چاپ مجموعه شعر فارسی تحت عنوان ( از گریه های تمدن ) و مجموعه شعر کردی کلهری ( له پرزه ی واران )
11- تالیف بیش از 30 مقاله ی علمی اموزشی و ادبی در نشریات و مجلات با تایید کمیسیون تالیفات استان
و ....

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

تبادل لینک

خرید بک لینک